Препарат 501

Submitted by admin on Вт., 03/02/2023 - 22:55

По “ Въведение към използването на биодинамичните препарати ”,

кн.2 2-ро доп. издание

Автори :Др .Кр.фон Вистингхаузен , В.Шайбе , Х. Хайлман , Е.фон Вистингхаузен ,

Др. У. Кьониг

Динамизиране и пръскане на биодинамичните препарати 500 и 501

Биодинамичните препарати за пръскане се бъркат динамизират ( бъркат) интензивно в продължение на един час.

При начално бавно, силно движение в периферията и повишаваща се скорост на разбъркане в една посока, в съда се получава едно завихрение на течността с формата на фуния. В момента, когато е най- дълбоко, то бива разрушено и отново създадено чрез силно движение в обратната посока. Това се повтаря ритмично и трябва да започва в посока дясно ( по посока на часовниковата стрелка) . Времето на смяна на посоката зависи от големината на съда за разбъркване и при количество от 200 до 400 л. е около 1 мин.

При избора на количеството , което ще динамизираме (разбъркваме) , е важно да не се забравя, че качеството зависи от интензивното смесване на препарата и водата.

За целта трябва да се използва възможно най-добрата вода.Тази от водопровода и кладенеца трябва да престои няколко дена в отворени съдове. Преди да започнем динамизирането, водата трябва да се загрее до 36 -38 C .

Необходимо оборудване за динамизиране на препаратите 500 и 501

За да могат препаратите 500 и 501 да се динамизират и употребят навреме и с минимално изразходване на работна сила, но с оптимално за подхранване на почвата и стимулиране на растителното развитие качество, е необходима работна установка Тя се състои от :

  • - съд, в който събираме необходимото количество вода ;
  • - съд, в който загряваме част от водата, така че общото количество да достигне желаната температура ;
  • - съд за динамизиране на препарата;
  • -прът за разбъркване (бъркач) , с вретеновидна метла от клонки, прикрепена към долния край.
  • съд за събиране на вода – на южната страна

  1. съд за подгряване през пролетта и есента

  2. съд за динамизиране, бъркачът е окачен на греда от покрива

  3. съдове за приготвяне на течни торове

  4. съд за фладен-препарат

  5. трактор със резервоар за препарат отпред и брана отзад

Съоръжение за бъркане

Особено внимание трябва да се отдели на изработването на съоръжението за бъркане, тъй като от неговите качества зависи количеството работна сила, която ще изразходим за динамизирането на препарата. Колкото по-голямо е количеството на разбъркваната течност, толкова по-голям трябва да бъде и бъркачът (по-горе съоръжение за разбъркване).При по-малки съдове е достатъчна малка пръчка с метличка от клони, изработена по същия начин (вж. Рис.4)

За метлата, която прикрепяме на долната част на окачения прът са подходящи клони от леска, върба или бреза.

Диаметърът на метлата би трябвало да е от 10 до 15 см.

Прътът : дълъг най – малко 3,5 м и абсолютно прав. Okачва се откъм по-дебелия му край на кука или друго приспособление посредством кожен клуп , така че метлата да достига една педя над дъното на съда.

Окачването трябва да осигурява свободно движение на бъркача, така че да не не го изпускаме при замаха. По-сложно за изработка, но много стабилно приспособление е това на рисунката вдясно.

Съдът за динамизиране

Кръгла дървена бъчва или в краен случай висок пластмасов бидон за хранителни продукти с цилиндрична, до леко конусовидна форма. Излезлите от употреба бъчви за вино са един компромис. При вместимост на съда от 200 до 400 л. могат да се разбъркат 150 до 300 л. ( за 3 до 6 ха ), тъй като образуваното завихрение повдига течността до ръба на съда. За да се получи добре оформено фуниевидно завихрение, височината на съда трябва да бъде един и половина пъти по-голяма от диаметъра му.

Прецеждане на препарата

След едночасовото динамизиране оставяме препарата да се утаи. След това го пресипваме в пръскачката. Наливаме прецеждайки го през тънък плат за завеса или друг не много гъсто тъкан плат, за да не се запушат дюзите нан пръскачката. Практиката доказва, че фините чорапогащи са най-подходящия материал за това прецеждане .

Техника за пръскане

При пръскането с ръчни и прикачени на трактора пръскачки съществуват различни възможности.

Наложително важно е техническите средства да се използват само за пръскане на биодинамичните препаратите.

За целта са пригодни всички гръбни пръскачки . За оптимален обхват може да се направи удължение до 2 м в зависимост от типа на пръскачката.

В селското стопанство, както е известно, се използват различни видове прикачни пръскачки. Един от най- интересните за нас варианти е пръскачка , която пръска препарат 500 по време на обработка на почвата (оран, брануване,сеитба). В този случай контейнерът за пръскане се прикачва отпред на трактора и дъждува препарата чрез помпа с ниско налягане върху земята непосредствено преди да бъде раздвижена от съответния плуг, брана и т.н

 

За пръскане на големи площи има специални пръскачки със дюзи и работни рамене за ширина от 10 до 20 м.

Най-важно е ниското налягане и възможно най-кратък обратен ход нан помпата . 12-волтовата електропомпа е оптимално пригодна , както zapfwellen-membranen помпа и помпа от бормашина auf zapfwellen umgebaut.

Необходимите една до три двойки дюзи трябва да се разпределят и разположат така, че да не се превишава изпръскването на необходимото за 10 дка количество препарат да пръска рационално и широко .

Препарат 500 се пръска винаги чрез дъждуване .

Дюзата и по този начин струята се насочват 45 градуса встрани и нагоре , така че ветрецът и раздвижените въздушни маси да разпръснат течността в капки .

Препарат 501 се пръска фино, чрез омъгляване .

Трябва да се обърне внимание на силата на вятъра – доколко подпомага или възпрепятства пръскането.

Бюро за съвети и информация по биодинамично земеделиe

GSM 0887887691, Татяна Благоева

Таг