Сдружението

За повече подробности: За нас | Устав | Членство


Сдружението за биодинамично земеделие е нестопанска организация, която има за цел да обедини всички хора и организации в България, които смятат че биодинамичното земеделие е нещо важно и биха искали да се подпомагат взаимно при неговото прилагане както и неговото разпространение сред фермерите, градинарите и пчеларите.